A tényleges munkavégzésen kívül munkában töltött időnek számít az új Munka törvénykönyve (Mt.) szerint a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzés alóli mentesülés, a szabadság, valamint a szülési szabadság. De pontosan hogyan változik a szabadságra jogosító idő júliustól az új Mt. szerint?

 


A tényleges munkavégzésen kívül munkában töltött időnek számít az új Mt. szerint idén júliustól a :

-munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzés alóli mentesülés,

-a szabadság, illetve a szülési szabadság.

-Szintén ide sorolható a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja,

-valamint naptári évenként a 30 napot meg nem haladó keresőképtelenség.

Ebbe a körbe tartozik még a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítésének három hónapot meg nem haladó tartama, továbbá a munkavégzés alóli mentesülés alábbi esetei:

-    a jogszabály szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményekben történő kezelés,

-    a kötelező orvosi vizsgálat tartama,

-    a véradáshoz szükséges legalább négy órás időtartam

-    a szoptató anyánál a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két óra, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két óra,

-    hozzátartozó halálakor két munkanap,

-    általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, illetve továbbképzés esetén a képzésben való részvételhez szükséges idő,

-    az önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátásának tartama,

-    a bíróság vagy hatóság felhívására történő megjelenés ideje,

-    a különös méltánylást érdemlő személyi vagy családi elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartama,

-    a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb időtartam.


Munkában töltött időnek minősülnek a szabadságra való jogosultság szempontjából a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzés alóli mentesülés esetei, a heti pihenőnap, illetve pihenőidő, továbbá a többletmunkaidő kiegyenlítését szolgáló mentesülés és az állásidő, aminek tartama munkaidőnek számít.